X

Vind prototype udvikling af din digitale idé til en værdi af 20.000,-

Når du deltager i konkurrencen siger du samtidig ja tak til at modtage nyheder når vi udgiver nye digitale løsninger, spændende blogindlæg, tips, tricks og meget mere.

Prototype hos Codespace

Har du en digital idé eller drøm, som du vil gøre til virkelighed? Digitale produkter som hjemmesider og apps er en stor del af vores liv og hverdag i dag, både i privat- og erhvervslivet.

I næsten alle brancher bygger en stor del af de nye virksomheder og startups på en digital idé eller produkt. Internettet og den online forbindelse er nemlig blevet vores foretrukne vej til kommunikation, og derfor har man et utroligt kraftfuldt værktøj, når man står med en færdig og velfungerende app eller hjemmeside. Men det er også en omstændelig proces at fremstille et digitalt produkt fra bunden, og derfor er det for mange en stor og uoverskuelig investering, der skal laves uden den store sikkerhed.

Kan du nikke genkendende til denne problemstilling, er vores tilbud om en prototype uden tvivl noget for dig. En prototype giver dig nemlig mulighed for at afprøve din digitale idé og koncept, uden at det skal koste hele din opsparing.

Prototype udvikling af din app eller hjemmeside idé

Eksempler på startup funktioner

Brugeroprettelse og log ind

Med startup funktionen "Brugeroprettelse og log ind" får du mulighed for at oprette en bruger og logge ind i din prototype.

Hvad er en prototype?

Ifølge ordnet.dk beskrives en prototype som ”den første, som regel fuldt funktionsdygtige udgave af et produkt, som udgangspunkt for serieproduktion”. Man kan også bruge ord som model eller arbejdsmodel. En prototype på et digitalt produkt vil være et udkast med færre, men fuldt fungerende funktioner, som giver dig mulighed for at teste din idé og dit koncept, inden du laver en kæmpe investering i udviklingen af det fulde produkt. Der kan være langt fra det, der fungerer teoretisk, til det, der fungerer i praksis. Hvis man bare skriver en idé ned og begynder at udvikle det digitale produkt uden at stoppe op undervejs og evaluere resultatet, kan man ende med at spilde en masse tid og penge på en løsning, der i sidste ende ikke fungerer optimalt. En prototype er altså et skridt på vejen mod det færdige produkt, som er rigtigt klogt at tage, hvis man vil optimere og effektivisere processen omkring udvikling af et digitalt produkt.

Vi tilbyder en prototype af din digitale idé
Selv hvis du er ret sikker på kvaliteten af din digitale idé, er det altid en chance at tage, når man starter op som digital iværksætter. Jo flere penge, man lægger i sit projekt, jo større bliver risikoen også. Derfor er det godt at vide, at du her hos os kan få mulighed for at afprøve din app- eller web-idé som en prototype, uden at det behøver koste en formue. Vi tilbyder en prototype med 5 start up funktioner til at få dig på rette vej med den videre udvikling til kun 19.995,- kr. Det giver dig mulighed for at komme godt i gang med dit digitale projekt, også hvis du ikke har særlig meget erfaring og arbejder ud fra et mindre projekt. Vi tilbyder prototyper til både webudvikling og udvikling af app.

Flere grunde til at vælge en prototype

Hos Codespace anbefaler vi altid, at man får lavet en prototype og evaluerer, inden man videreudvikler frem mod det færdige produkt. På den måde sparer alle parter både tid og penge, samtidig med at kvaliteten af det endelige resultat sikres. Det kan være svært at gennemskue, om en idé virker i praksis på forhånd, især hvis man ikke har erfaring med digital udvikling. Derfor er det ofte en god idé at teste konceptet af ved hjælp af en prototype, inden man går videre. Hvis man er tilfreds med det udkast, der bliver lavet, er der rig mulighed for at videreudvikle efterfølgende og gå fra prototype til det færdige, salgbare produkt på den hurtigste og mest effektive måde. I stedet for at gå i alle mulige forskellige retninger og spilde tid og penge på ting, der viser sig ikke at fungere, giver en prototype en mere strømlinet proces, så man kan gå den lige og korteste vej fra udgangspunktet til målet.

Genvej til investeringer
At søsætte et projekt er aldrig billigt – slet ikke hvis det indebærer web- eller app udvikling. Hvad det kommer til at koste, er naturligvis helt afhængigt af den enkelte opgave og omfanget af den. Generelt er det dog en både tidskrævende og dybdegående proces, man skal igennem, når man vil have udviklet sin helt egen hjemmeside eller web fra bunden. Derfor er der mange iværksættere, der søger investeringer fra andre med kapital, som også tror på deres projekt. Det populære tv-program ”Løvens Hule” er et udmærket eksempel på dette. Hvis du arbejder med en idé, der har et digitalt aspekt, er der altså stor chance for, at du også skal ud og indhente investeringer for at kunne realisere dit projekt. Og det gøres meget nemmere, når man har en prototype at vise frem.

Alle kan fortælle om deres idé, men dem, der skal investere i dit projekt, skal være sikre på, at de får deres penge igen. Derfor er det også vigtigt at vise, at du også er i stand til at føre ideer ud i livet, og at netop dit projekt også fungerer i praksis. Her er en prototype af en hjemmeside eller app en kæmpe fordel. Den giver langt bedre mulighed for ikke kun at forklare, men også vise, hvad ideen handler om. At finde penge til et projekt er i mange tilfælde den absolut største udfordring, som en iværksætter kommer til at stå over for. En prototype egner sig i høj grad til at pitche projektet over for mulige investorer. Derfor kan man godt sige, at det at få udviklet en prototype giver en genvej til de vigtige investeringer.

Er du ved at starte op? Vi anbefaler www.startupcentral.dk og deres coaches, som hjælper dig med at udarbejde din forretningsplan og finde mulige investorer, som du kan præsentere din prototype for.

Test dit koncept løbende
I hvilken retning skal din digitale udvikling gå? Det kan være svært at gennemskue, hvad der fungerer, inden man sidder med det i hånden. Til gengæld bliver det også utroligt dyrt, hvis man skal udvikle på hver enkelt idé eller tanke for derefter at finde ud af, at det ikke fungerer. Med en prototype retter vi fokus mod, hvad der fungerer, frem for hvad der ikke fungerer. Det gælder både antal og type af funktioner, UI og UX i form af brugervenlighed og design og alt det andet, der spiller ind på den samlede opfattelse af dit produkts kvalitet. Det giver dig mulighed for at teste og afprøve dit koncept løbende, så det er sikkert, at udviklingen hele tiden går i den rigtige retning. En prototype giver desuden et bedre og mere klart billede af, hvordan videreudviklingen skal foregå. Ofte ændrer et projekt sig hen ad vejen, fordi man bliver klogere af arbejdsprocessen og de udfordringer, man møder på vejen. Ved at teste og afprøve dit koncept så tidligt som muligt, strømlines processen, så dit projekt fra start bliver taget i den rigtige retning.

Fleksibelt forløb
Det er hverken billigt eller hurtigt at få skabt en hjemmeside eller en app fra bunden. Derfor er det en stor og afgørende beslutning, når man starter et forløb med udvikling af netop din digitale idé. Med en prototype får du på forhånd et konkret billede af, hvordan din digitale idé skal realiseres, inden du investerer i forløbet hos os. Det sikrer, at du får noget mere håndgribeligt at forholde sig til og dermed en mere klar idé om, hvorvidt det vil være pengene og tiden værd. I stedet for at investere en masse penge og binde dig i et usikkert projekt, får du et fleksibelt forløb, hvor du selv er medbestemmende over for processen. Efter udviklingen af din prototype planlægger vi nemlig i fællesskab de næste skridt for videreudviklingen af din app. Du kan dermed være sikker på, at du hos os får et fleksibelt forløb, der matcher både dig, dit projekt og ikke mindst dit budget.

Processen ved udvikling af en prototype

Hvordan og hvor hurtigt din prototype skal udvikles, er igen afhængigt af netop dit projekt. Men hos Codespace har vi stor erfaring med udvikling af prototyper til både web og apps. Vi kan derfor på forholdsvis kort tid fremstille et fuldt fungerende udkast til netop din idé, som åbner mange døre – blandt andet for at finde investeringer og udvikle ideen. Vores proces ved udvikling af en prototype er simpel og overskuelig:

1. Møde mellem dig og udvikler
Det første skridt på vejen er et møde mellem dig og en professionel udvikler her hos Codespace. Her bliver vi sat ind i din idé og dit projekt, og vi kommer med vores input til din digitale idé. Vi taler om jeres app eller hjemmeside og kommer med forslag til blandt andet UI & UX, funktioner og alt det andet, der spiller ind på det endelige resultat. Formålet med mødet er både at udveksle ideer, at forventningsafstemme og ikke mindst skitsere konceptet. Det giver de bedste forudsætninger for at skabe en prototype, som kan bruges til noget.

2. Udvikling af og feedback på prototype
Vi sætter os til arbejdsbordet og går i gang med at skabe en prototype med udgangspunkt i dine tanker og ideer. Når det er gjort, får du adgang til prototypen, så du kan få indblik i, hvordan din digitale idé egentlig fungerer i praksis. Vi kommer i fællesskab frem til, hvad der fungerer, og hvad der skal ændres på. På baggrund af det lægger vi en plan for, hvordan en eventuel videreudvikling skal se ud.

3. Videreudvikling til færdigt produkt
Ud fra de iagttagelser, som vi har gjort, videreudvikler vi. Hvor langt der er fra prototype til færdigt produkt, er helt afhængigt af, hvor stort og omfangsrigt det enkelte projekt er. Men netop fordi processen indeholder en prototype og løbende evaluering, sikrer vi os, at vi tager den korteste og direkte vej til det optimale slutresultat.

Vil du teste din idé?

Går du med en idé til et digitalt produkt, men er du ikke helt klar til at investere i den fulde udvikling? Så er en prototype det rigtige sted at starte. For kun 19.995,- kr. får du nemlig et fuldt funktionsdygtigt udkast til dit produkt med 5 start up funktioner. Det giver de bedste forudsætninger for at teste din idé og eventuelt indhente investeringer til videreudvikling. Har du en idé, eller vil du gerne høre mere om mulighederne, er du altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak.

Lad os tage en uforpligtende snak om din digitale idé