Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser gældende for Codespace ApS

1. Generelle oplysninger

Codespace ApS

CVR: 39581191

Havnegade 29

5000 Odense C

2. Produkter

Betingelserne omhandler prototype udvikling, funktionsudvikling og konsulentarbejde.

3. Tilbud og aftale

Tilbud fra Codespace er gældende i 7 dage fra tilbuddets dato. En aftale er først indgået, når Codespace har modtaget kundens accept. Dette skal ske skriftligt, enten fysisk eller via mail. Kunden leverer alt materiale til udvikling, tekster, billeder med mere, medmindre andet er aftalt.

Codespace har ret til at sige nej til en opgave, hvis den viser sig at være for omfangsrig. Kunden bliver i dette tilfælde ikke faktureret.

4. Ansvar

Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser som hjemmesider, apps og anden form for udvikling. Kunden kan ikke videreføre tredjemands krav til Codespace. Codespace fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre og andre formuegoder samt driftstab og tabt arbejdsfortjeneste.

Codespace står ikke til ansvar for force majeure, altså forhold som ligger uden for Codespaces kontrol. Fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer på hjemmesiden eller appen er Codespace ikke forpligtet til at få genskabt.

5. Fakturering

Codespace fakturerer halvdelen af beløbet for al udvikling før start, og resten af beløbet kan Codespace fakturerer, når hjemmesiden, appen, eller enkelt funktionsudvikling til kunden har været aktiv i 14 dage, hvor kunden har mulighed for at foretage 2 rettelser i tekst og det grafiske. Dette gælder dog ikke for prototyper, som kan faktureres for efter levering. Codespace kan også fakturere, når kunden har godkendt arbejdet.

6. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Skyldige beløb forfalder til betaling syv dage efter fakturadato som angivet på fakturaen. I tilfælde af for sen betaling påløber der rykkergebyr på 100 kr. Efter tre påmindelser med minimum 10 dages mellemrum tilsendes et betalingskrav. Hvis betalingen herefter ikke er modtaget, bliver restancen overgivet til tredjepart med henblik på inkasso, omkostninger i den sammenhæng skal betales af kunden. Codespace forbeholder sig ret til at lukke hjemmesiden og/eller appen, indtil Codespace har modtaget det skyldige beløb.

7. Ejendomsforbehold

Kunden opnår først ejendomsret til produktet og kildekoden, når der sker fuld betaling til Codespace. Codespace forbeholder sig retten til, efter ejendomsrettens overgang til kunden, at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

8. Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret til køber iht. nærværende betingelser.

9. Tvister og lovvalg

I tilfælde af en tvist mellem parterne afgøres sagen ved retten i Odense.

Lad os tage en uforpligtende snak om din app